På lag med en grønn fremtid

Inference er en aktør kunder og samarbeidspartnere kan stole på. Vi arbeider aktivt og systematisk med etisk handel og miljø, og vi skal ligge fremst i de bransjene vi operer. Vi en en pådriver for at vår leverandørkjede både kjenner til, og jobber aktivt med tiltak, for en mer bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis.

Års og bærekraftsrapporter

Års og bærekraftsrapport Artisti AS for 2022
Års og bærekraftsrapport Mediehuset Andvord AS for 2022

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her:

På lag med en grønn fremtid – Artisti
Vår satsning på miljø og kvalitet – Mediehuset Andvord