Om Inference

Hos Inference tror vi på kraften av smarte investeringer, og strategisk utvikling for å oppnå suksess. Vi er tett på for å optimalisere driften, identifisere nye muligheter og ekspandere til nye markeder.

Vi hjelper selskapene med å oppnå sitt potensiale. Vi har stort fokus på markedet, forstår omgivelsene selskapene opererer innenfor, og har en analytisk tilnærming for å finne de beste løsningene.

Vår tilnærming er drevet av et engasjement for å fremme kvalitet, integritet og innovasjon. Ved å utnytte vår kunnskap og nettverk av ressurser, bygger vi bærekraftige og lønnsomme virksomheter for fremtiden.

Vi investerer i selskaper som deler våre verdier, og er dedikert til å skape verdi for kundene, ansatte og aksjonærer.

Organisasjon og økonomi

Inference har en solid økonomisk og finansiell stilling, og har en en egenkapitalandel over 84%. Gruppen av selskaper hadde en samlet omsetning på ca 490 mill. i 2022, og leverer gode resultater med positiv kontantstrøm. Gruppen av selskaper har ca. 150 ansatte.

Inference har aktivt eierskap i følgende selskaper:
Artisti AS (100%)
Stem Agency AS (84%)
Stem Agency AB (84%)
Mediehuset Andvord AS (50,1%)

Vi eier også 14,3% av aksjene i Nordverk Norge AS
og eiendom gjennom PMI Eiendom.